Oceňování mincí

Faktorů, které ovlivňují hodnotu mince, je několik.

Nejdůležitějším a nejvíce ovlivňujícím cenu je počet dochovaných kusů respektive počet kusů dostupných na sběratelském trhu. Mince stará 1000 let, které se dochovalo velké množství kusů tak může mít mnohonásobně nižší hodnotu než mince ražená po druhé světové válce, které se zachovalo jen několik málo kusů.

Dalším faktorem je stav mince – čím větší nese mince stopy oběhu, tím nižší je zpravidla její cena. Výjimkou jsou mince, kterých se i v perfektní zachovalosti dochovalo velké množství – v takovém případě stav nemá na cenu prakticky žádný vliv. Cenu mince také velmi výrazně snižují dodatečná poškození a zásahy do její autentičnosti, jako stopy po oušku, hlazení v ploše, dorývání atp.

Vliv na cenu má také sběratelská obliba mince – ať už pro historický význam mince či jednoduše její vzhled.

U mincí z drahých kovů  – zlato, stříbro, platina je samozřejmě vždy zaručena minimálně cena drahého kovu v nich obsaženém.